Baner


[...] pozwalam sobie złożyć serdeczne podziękowanie za wieloletnią współpracę, zrozumienie i życzliwość, z którą zawsze spotykałam się przy załatwianiu często nie najłatwiejszych spraw.

 

 

Starszy wizytator

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Delegatura w Bielsku-Białej

 

 


 

 

 

Mój niekłamany podziw budzą również szkolenia organizowane przez Panią. Ich wartość merytoryczna i nowatorski sposób prowadzenia stanowią nieocenioną pomoc w codziennej pracy pedagoga a w szczególności dyrektora.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego

w Pobiednej

 

 

 

 

W Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie p. Wanda Derska-Koziński prowadzi od 2008 r. szkolenia dla nauczycieli, kadrowych szkół oraz dyrektorów placówek oświatowych [...].

 

Szkolenia, zwykle dwudniowe, są zawsze profesjonalnie przygotowane z wykorzystaniem technik multimedialnych, merytorycznie na wysokim poziomie, prowadzone w sposób interaktywny z elementami ćwiczeń do poszczególnych zagadnień.

 

W trakcie szkoleń wykorzystuje własną praktykę i doświadczenie zawodowe. Profesjonalizm oraz ciekawy sposób prowadzenia zajęć jest wysoko oceniany przez uczestników.

 

Dyrektor Centrum Szkoleniowego w Szczecinie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

 


 

Serdecznie dziękujemy Pani mgr Wandzie Derskiej za zorganizowanie a także kompetentne, profesjonalne i rzetelne przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawa oświatowego oraz przepisów objętych Kartą Nauczyciela. […] Dzięki fachowości i wiedzy Pani mgr Derskiej wszelkie zawiłości i „meandry” prawa […] stały się jasne i czytelne.

 

podpisane przez 16 nauczycieli – uczestników szkolenia

 

 

W imieniu współpracowników i własnym, pragnę wyrazić wyrazy uznania i podziękowania za Pani bezinteresowną pomoc przy rozwiązywaniu zawiłych niejednokrotnie problemów […]

 

Przy podejmowaniu decyzji kadrowych, stawianiu pracowników w stan nieczynny i wynikających z tego uwarunkowań, z całym zaufaniem zwracałam się do Pani o pomoc merytoryczną, wiedząc o Pani szerokiej i gruntownej wiedzy z zakresu prawa oświatowego i Kodeksu pracy […]

 

Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

 

 

 

 

Składam gorące podziękowania za współpracę w tworzeniu struktur kadrowych naszego gimnazjum. Pani serdeczność i profesjonalizm przyczyniły się do rozwiązania złożonych problemów z obszaru prawa oświatowego.

 

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Chełmie

 

 

 

 

Dyrekcja Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie składa Pani serdeczne podziękowania za szczególnie wyróżniającą się na tle kraju pracę koordynatora doskonalenia nauczycieli języków obcych na terenie województwa jeleniogórskiego pełnioną od 1993 r.

 

Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

oraz

Kierownik Działu Doskonalenia Nauczycieli Języków Obcych

 

 

 

 

Z Panią Wandą Derską współpracujemy od 1996 roku. Do chwili obecnej, w ramach tej współpracy, Pani Derska przeprowadziła 160 godzin lekcyjnych wykładów w zakresie organizacji i zarządzania oświatą dla uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum. Ankiety ewaluacyjne wypełniane przez odbiorców szkoleń wykazują wysoki poziom zarówno merytoryczny, jak i metodyczny wykładowcy.

 

Dyrektor Centrum Samorządu Lokalnego w Jeleniej Górze

 

 

 

 

Mgr Wanda Derska współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze od 1991 roku […]

 

Prowadzi zajęcia z zakresu prawa oświatowego na kursach kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej organizacji i zarządzania, kursach z zakresu prawa oświatowego oraz kursach prawno-kadrowych dla sekretarek szkolnych. […]

 

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi proces nauczania. Posługuje się nowoczesnymi środkami nauczania. Zajęcia prowadzone są wysoko cenione, czego dowodem jest systematycznie prowadzona ewaluacja po zakończonych zajęciach.

 

Mgr Wanda Derska poświęca też dużo czasu na pracę społeczną na rzecz, nauczycieli i dyrektorów. Dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem. umiejętnościami poza czasem zajęć.

 

Jest cenionym wykładowcą przez organizatorów oraz słuchaczy form doskonalenia.

 

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 

 

 

 

Ze względu na długotrwałą i intensywna współpracę z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze w ramach jego działalności edukacyjnej, proszę o przyjęcie Certyfikatu Wykładowcy DODN.

 

Chcielibyśmy w ten sposób podkreślić Pani znaczący udział w kształtowaniu jakości oferty edukacyjnej kierowanej do środowiska oświatowego Dolnego Śląska.

 

Dostrzegając Pani kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, bylibyśmy niezmiernie radzi widzieć Panią w gronie stałych współpracowników DODN.

 

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 

 

 

 

Mgr Wanda Derska prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania od 1999 roku […]

 

Prowadzone zajęcia z bloku prawa oświatowego potwierdzone wynikami prowadzonej ewaluacji potwierdzają wysoki poziom merytoryczny.

 

[…] Sposób prowadzenia zajęć oraz posiadane kompetencje osobowe (między innymi umiejętności komunikacyjne) przyczyniają się do wysokiej oceny zajęć uznawanych przez uczestników i organizatorów.

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

Kolegium Karkonoskie – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

 

 

 

 

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem umiejętności edukatorskich, głównie aktywizującymi metodami nauczania.

 

Zajęcia prowadzone przez Panią Wandę Derską zostały bardzo wysoko ocenione przez ich uczestników […] Stosowanie aktywnych metod w czasie zajęć z prawa oświatowego, przyczynia się do nabywania przez studentów umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów prawnych w ich pracy na co dzień.

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

Kolegium Karkonoskie – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

 

 

 

  

[…] pozwalam sobie złożyć serdeczne podziękowanie za wieloletnią współpracę, zrozumienie i życzliwość, z którą zawsze spotykałam się przy załatwianiu nie najłatwiejszych spraw z jakimi przyszło nam się na co dzień borykać.

 

Wicedyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

 

Składam serdeczne podziękowania za wiele zrealizowanych zadań nadzoru pedagogicznego, a szczególnie za te najtrudniejsze, związane z wdrażaniem reformy oświatowej.

 

Pozostaję z nadzieją, że doświadczenie zdobyte w czasie pracy w Kuratorium Oświaty wykorzysta Pani na rzecz przemiany i rozwoju polskiej edukacji.

 

Kurator Oświaty we Wrocławiu

 

 

 

 

Dyrektor […] składa serdeczne podziękowania za wieloletnie wsparcie w zakresie prawa oświatowego. W mojej dziesięcioletniej kadencji wielokrotnie służyła Pani radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów prawnych. Dzięki Pani doświadczeniu zarówno ja, jak i moi współpracownicy czuliśmy się bezpiecznie.

 

Pani życzliwa postawa oraz zaangażowanie w pracy zawodowej na trwale wpiszą się w historię szkoły.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych

 

 

 

 

Serdecznie dziękuję Pani Wandzie Derskiej za sympatyczną współpracę w okresie wspólnego wykonywania zadań na rzecz oświaty.

 

Starszy wizytator

Departament Kadr, Szkolenia i Organizacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

 

Serdecznie dziękuję Pani Wandzie Derskiej za długoletnią wspólną pracę na rzecz oświaty.

 

Starszy wizytator

Departament Kadr, Szkolenia i Organizacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

 

Pozwoli Pani, iż złożę na Pani ręce najszczersze wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za udzieloną mi pomoc w realizowaniu moich obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Radomsko

 

Przekazana przez Panią wiedza znacznie poszerzyła moje kompetencje, stanowi cenną składową w moim doświadczeniu zawodowym.

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty

Urząd Miasta Radomsko

 

 

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych składa serdeczne podziękowania Pani mgr Wandzie Derskiej za życzliwość i wieloletnią pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących prawa oświatowego.

 

Pani otwartość i życzliwość pozwoliły nam wielokrotnie rozwiązywać sprawy dla nas wątpliwe w sposób fachowy i kompetentny.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych

w Jeleniej Górze

 

 


 

 

W Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie p. Wanda Derska-Koziński prowadzi od 2008 r. szkolenia dla nauczycieli, kadrowych szkół oraz dyrektorów placówek oświatowych [...].

 

Szkolenia, zwykle dwudniowe, są zawsze profesjonalnie przygotowane z wykorzystaniem technik multimedialnych, merytorycznie na wysokim poziomie, prowadzone w sposób interaktywny z elementami ćwiczeń do poszczególnych zagadnień.

 

W trakcie szkoleń wykorzystuje własną praktykę i doświadczenie zawodowe. Profesjonalizm oraz ciekawy sposób prowadzenia zajęć jest wysoko oceniany przez uczestników.

 

Dyrektor Centrum Szkoleniowego w Szczecinie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

 


 

 

Jeden z przykładowych wyników ankiet ewaluacyjnych uzyskanych po szkoleniu prowadzonym przez Wandę Derską-Koziński. Uczestnicy ocenili, że szkolenie spełniło ich wymagania w 98,6%.

 

Uczestnicy szkolenia

Organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

 


 

 

 

Chceilibyście Państwo usłyszeć opinie kogoś z państwa okolicy?

 

Proszę zapytać znajomych nauczycieli i dyrektorów, z pewnością kogoś z nich miałam już przyjemność gościć na jednym z moich szkoleń.

 

Regiony Polski, w których dotychczas mogłam służyc pomocą Państwu lub państwa koleżankom i kolegom (zaznaczone na pomarańczowo).

 

 


 

Ponadto...

 

... w zakładce Partnerzy znajdą Państwo listę instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego którym miałam przyjemność służyć swoją pomocą. Także tam moga Państwo zasięgnąć referencji na temat mojej pracy.