Baner

Szanowni Państwo,

 

 

Biuro Consultingowe Kadry założyłam w 1999 roku. Ponad dekada jego działalności to dziesiątki zredagowanych statutów, setki szkoleń w całej Polsce, tysiące nauczycieli i innych pracowników oświaty, którym mogłam pomóc w realizacji ich planów zawodowych.

 

To również wiele tysięcy godzin nieustannego udoskonalania mojego warsztatu pracy, śledzenia zmian w ustawach i przepisach wykonawczych Ministra Edukacji Narodowej. To także wiele rozstrzygnięć organów administracji i sądów, które kończyły się dla moich klientów pomyślnie. Moje racje potwierdzał w swoich rozstrzygnięciach również Sąd Najwyższy.

 

Dzięki temu, mogę Państwu służyć moją wiedzą i doświadczeniem. Państwo zaś możecie być pewni, że zwracacie się o pomoc do profesjonalisty, znającego się na prawie oświatowym i prawie pracy nauczycieli jak nikt inny w Polsce.

 

 

Zakres usług jakimi mogę Państwu służyć

 

Doradztwo w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy.

Potrafię Państwu pomóc w rozwiązywaniu zawiłości prawa oświatowego oraz w interpretowaniu przepisów z zakresu prawa pracy nauczycieli.

 

Audyty spraw organizacyjnych i kadrowych szkół

Na zlecenie dyrektorów szkół lub organów prowadzących jednostki oświatowe, prowadzę audyty w szkołach i placówkach oświatowych w zakresie prawidłowości rozwiązywania spraw z zakresu prawa pracy nauczycieli oraz poprawności prowadzenia dokumentacji organizacyjnej.

 

Redagowanie pism urzędowych oraz wewnątrzszkolnych aktów prawnych.

Zajmuję się redagowaniem projektów: statutów; regulaminów pracy, regulaminów działania różnych organów szkoły, zarządzeń, uchwał organów kolegialnych, pism procesowych, decyzji itp.

 

Organizowanie i prowadzenie szkoleń

Szkoleniem dorosłych zajmuję się od ponad 30 lat, a od 1991 r. prowadzę szkolenia pracowników oświaty oraz urzędników samorządowych i państwowych.

 

Jako jedyna osoba w Polsce, szkolenia pracowników oświatowych prowadzę w zupełnie innowacyjny, bardzo wysoko oceniany przez odbiorców, sposób:

 

 

Prowadzę szkolenia organizowane przez:

 

Odbiorcami moich szkoleń są:

 

 

Zapraszam do zapoznania się ze stroną o mnie oraz z ofertą przygotowaną dla Państwa.

 

z poważaniem

Wanda Derska-Koziński